Telf. 911 266 296


Óptiques Associades

Condicions de venta


Condicions de Venda

LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS

Les presents Condicions Generals regularan expressament  les relacions sorgides entre MIOPTICO GROUP, S.L., carrer Antonio Cavero, 74.  28043 Madrid, Espanya i amb CIF  B87014601 (d'ara endavant, "MIOPTICO GROUP, S.L.") i els tercers (d'ara endavant, "Usuaris") que es donin d'alta com a usuaris i/o adquireixin productes a través de la tenda online de l'assetjo web oficial de MIOPTICO GROUP, S.L. (https://www.mi-optico.com", d'ara endavant la "Botiga").

 
2.  OBLIGACIONS DE L'USUARI

2.1  L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la botiga, a adquirir els Productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i  el que es disposa  en  aquestes Condicions Generals, i haurà així mateix d'abstenir-se  d'utilitzar-los en  qualsevol  forma  que  pugui  impedir,  danyar  o  deteriorar  el  normal funcionament i gaudir de la botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys  a     els béns  i  drets  de MIOPTICO GROUP, S.L.,  els seus  proveïdors, usuaris  o  en general    de  qualsevol tercer.

 
3.  PRODUCTES I PREUS

3.1  MIOPTICO GROUP, S.L. es reserva el dret a decidir, a cada moment, els Productes que s'ofereixin als Usuaris  a través de la  botiga. En  particular, MIOPTICO GROUP, S.L.  podrà  en  qualsevol moment  addicionar nous  Productes  a  els oferts  o  inclosos  en    la botiga,  entenent-se  que  tret que  es disposi  una altra  cosa,  tals  nous  productes  es  regiran  per     el que es disposa  en    les presents Condicions Generals. Així mateix, MIOPTICO GROUP, S.L.  es  reserva  el  dret  a  deixar    de prestar    o facilitar  l'accés  i  utilització  en  qualsevol moment  i  sense  previ  avís  de  qualsevol  de les    diferents classes de productes que s'ofereixen en la botiga.

3.2  Els  Productes  inclosos  en    la botiga  es correspondran    de     la forma  més  fidedigna possible  que  permeti  la  tecnologia  de  visualització  en  web  als productes  efectivament oferts, tot i aixo es possible que hi hagi algunes diferencies entre la imatge que es mostra a la web i el producte físic. Les característiques dels productes i els seus preus apareixen a la botiga. Els preus indicats a la botiga són en Euros i inclouen l'IVA, excepte indicació en contrari.  

3. 3 CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS VENDA LENTS DE CONTACTE

A MIOPTICO GROUP, SL. sabem que les lents de contacte poden afectar a la salut dels seus ulls. Perquè MIOPTICO GROUP, S.L. li pugui vendre les lents de contacte amb  les especificacions que el seu especialista de la visió li hagi prescrit, ha d'entendre i acceptar les següents condicions:

A) MIOPTICO GROUP, S.L.  li enviarà les lents de reemplaçament d'acord a la informació que vostè ens hagi proporcionat.

B) Confiança. MIOPTICO GROUP, S.L. confia que la informació que ens ha proporcionat és la correcta i compleix amb la prescripció que un professional de la visió li ha prescrit.

C) Que la prescripció proporcionada pel seu òptic ha estat prescrita dins dels últims dotze mesos.

D) Que cap professional de la vista li ha aconsellat deixar de portar lents de contacte o que no ha sofert, en els últims dotze mesos, cap condició en els seus ulls que requereixi un tractament. Que informarà a MIOPTICO GROUP, S.L. de la seva salut ocular.

I) MIOPTICO GROUP, S.L. no es farà responsable si no s'adapta a les lents de contacte amb les especificacions que vostè prèviament ens ha donat i que estaran prescrites per un especialista de la visió. No solament influeix en les lents de contacte la graduació, sinó material, contingut en aigua, gruix... encara que compri la mateixa graduació però d'unes   lents que no ha portat mai, és possible que no li vagin be i és per això pel que ha de comprar exactament el mateix model que ha usat prèviament i que tant vostè com nosaltres sabem que li aniran bé.

F) MIOPTICO GROUP, S.L. es reserva el dret de no proveir lents de contacte per raons de salut ocular o perquè les especificacions proveïdes no són clínicament convenients.

G) Ens pot enviar escanejat o una foto de les seves lents de contacte actuals si no les localitza en la web o no sap introduir la seva graduació.

H) L'enviament es produeix mitjançant Chronoexpress a Península i amb correus per a la resta. L'enviament a península triga 2 dies laborables des de la seva expedició. A la resta de destinacions, entre 3 i 7 dies laborables depenent de la població.

4.  PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

4.1  En    el termini màxim  de  vint-i-quatre  (24)  hores, MIOPTICO GROUP, S.L. enviarà  un  correu  electrònic  a l'Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del Producte, el seu preu, les despeses d'enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels Productes a MIOPTICO GROUP, S.L.

4.2  L'Usuari    que  adquireixi  un  producte  a través    de     la Botiga  haurà d'efectuar    el  pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats a la botiga.

4.3  MIOPTICO GROUP, S.L.  arxivarà  els  documents  electrònics  en    els quals  es  formalitzi  el  contracte, remetent una còpia a l'Usuari una vegada feta la compra. El contracte es realitzarà en la llengua espanyola.

4.4  La confirmació de la comanda enviada per MIOPTICO GROUP, S.L. no  té validesa com a factura, solament com a comprovant de compra. MIOPTICO GROUP, S.L. enviarà juntament amb el producte la factura corresponent al mateix.
 

5.  DRET DE DESISTIMENT

5.1  L'usuari  té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb MIOPTICO GROUP, S.L.  a través    del  correu  electrònic  en    la següent  adreça:  servicio@mi-optico.com  i  desistir  de la  compra en un termini no  superior a  set  (7) dies hàbils, explicats a partir de la    recepció del producte.  El  producte  haurà d'enviar-se    juntament amb    la  fulla    de devolució  degudament emplenada i una còpia de l'albarà de lliurament o de la factura, degudament emplenada, sent a càrrec de l'usuari el cost directe de devolució del producte. Aquesta devolució es farà  de conformitat  amb    les instruccions  que  MIOPTICO GROUP, S.L.  indiqui  a l'Usuari    en  contestació  a  la seva notificació de l'exercici de desistiment. L'Usuari haurà de retornar el Producte en el termini màxim de set (7) dies des que MIOPTICO GROUP, S.L. li indiqui la forma de devolució. 

5.2   El desistiment comporta la devolució de l'import pagat. Per a això, el client haurà d'indicar a la fulla de devolució el nombre i el titular de la targeta de crèdit a la qual MIOPTICO GROUP, S.L. haurà d'efectuar l'abonament. El termini per a aquest abonament serà l'establert en la Llei. 

5.3  No podrà exercitar-se el dret de desistiment quan el producte no es retorni en el seu embalatge original sense obrir i quan el Producte no estigui en perfecte estat.
 

6.  SERVEI D'ATENCIÓ Al CLIENT

6.1  Per a  qualsevol  incidència,  reclamació  o  exercici  dels  seus  drets,  l'Usuari  podrà enviar un correu electrònic a l'adreça servicio@mi-optico.com.


7.  SERVEI DE LLIURAMENT A DOMICILI

7.1  L'àmbit    territorial  de les    vendes  a través    de     la botiga  és  exclusivament  per al  territori de  Península i Balears  pel que el servei de lliurament només serà per a aquest territori.

Els  Productes  comprats  a través    de la  botiga  s'enviaran      a l'adreça      de lliurament  que  l'Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament el de  trenta (30) dies establert per defecte en la Llei. 

7.2  El  servei    de lliurament  de  MIOPTICO GROUP, S.L.,  es  realitza  en  col·laboració  amb  diferents  operadors logístics de reconegut prestigi. No se serviran comandes en Apartats de Correus ni en hotels o altres adreces no permanents. 

7.3  El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels Productes. En el moment d'adquisició del Producte, l'Usuari serà informat del cost exacte d'enviament. 
 

8.  PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

8.1  L'Usuari    reconeix  que  tots  els  elements  de     la botiga  i  de  cadascun    dels  Productes,  la  informació  i  materials  continguts  en  els mateixos,  les marques,  l'estructura,  selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per   drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia MIOPTICO GROUP, S.L.  o  de  tercers,  i  que  les Condicions Generals  no  li  atribueixen  respecte a     dits drets  de  propietat  industrial  i  intel·lectual  cap  altre  dret  diferent  dels  específicament contemplats en les mateixes.

8.2  Tret que fos autoritzat per MIOPTICO GROUP, S.L. o si escau pels tercers titulars dels drets corresponents,  o  tret que      això  resulti  legalment  permès,  l'Usuari    no  podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels  elements referits en el paràgraf anterior. L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la qual accedeixi a través de la utilització de la  botiga únicament per a  les seves pròpies necessitats, obligant-se a  no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos.

8.3  L'Usuari haurà d'abstenir-se  d'eludir  o manipular  qualssevol dispositius  tècnics establerts per MIOPTICO GROUP, S.L. o per tercers en la botiga.
 

9.  PROTECCIÓ DE DADES

9.1  En  compliment  de     la Llei  15/99  LOPD,  li  informem  que  les seves  dades  personals  i altra informació facilitada mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les  transaccions  realitzades,  serà  inclosa  i  conservada  en    un fitxer  per al seu tractament, propietat  de  MIOPTICO GROUP, S.L.,  mentre  no  se  sol·liciti  la seva  cancel·lació.  El  tractament  es  destinarà  al desenvolupament i execució de la  venda,  l'atenció personalitzada dels  productes i  serveis que adquireixi  i  a la  millora  d'aquesta    atenció,  així com    a     la promoció  de  productes  i  serveis propis i de terceres empreses vinculades a MIOPTICO GROUP, S.L..

Així mateix, se li    informa que les seves dades seran posades a la disposició de les empreses col·laboradores per a les  finalitats indicades/ MIOPTICO GROUP, S.L. tractarà aquestes dades amb  la màxima confidencialitat sent el destinatari únic i exclusiu dels  mateixos, i no efectuant cessions o comunicacions a tercers al marge de les assenyalades per la normativa vigent.

L'usuari autoritza expressament a MIOPTICO GROUP, S.L.  la  remissió,  fins i tot a través  de mitjans electrònics, per  part  de  MIOPTICO GROUP, S.L.  i  de les      citades  entitats,  de  comunicacions  comercials  i  ofertes  i concursos promocionals. 

  □ sí, accepto.

9.2  L'Usuari podrà  exercir  en  qualsevol moment  els drets d'accés,    rectificació, oposició  o  cancel·lació  dirigint-se  a  MIOPTICO GROUP, S.L.,  o  mitjançant  correu  electrònic  dirigit  a info@mi-optico.com, adjuntant còpia de la seva N.I.F. o document identificatiu substitutori.

9.3. Les respostes marcades amb * en el formulari d'inscripció    tenen caràcter obligatori.

La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.
 

10.  CONTRASENYES

10.1  MIOPTICO GROUP, S.L. facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal en el lloc web. Aquestes  contrasenyes  serviran per a l'accés      alls serveis prestats per mitjà de l'Assetjo Web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat  les contrasenyes en  la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per  tant, quants danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats a l'Assetjo Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'Usuari es compromet a notificar a MIOPTICO GROUP, S.L. de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.


11.  COOKIES

11.1  MIOPTICO GROUP, S.L. utilitza cookies amb la finalitat de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'Usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la botiga. Les cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l'ordinador o bé  en  la memòria  del  navegador  en    la carpeta  preconfigurada  pel sistema  operatiu  de l'ordinador de l'Usuari per identificar-li.
 

11.2   Si l'Usuari no desitja que s'instal·li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per  Internet per no  rebre-les.  Igualment, l'Usuari podrà destruir les  cookies  lliurement. En cas que    l'Usuari decideixi desactivar  les  cookies,  la  qualitat i rapidesa del  servei poden disminuir  i,  fins i tot, perdrà l'accés a  alguns dels    serveis oferts en la botiga.
 

12.   LLEI APLICABLE I FUR

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida  de     la interpretació  o  execució  que  poguessin  sorgir  en  relació  amb    la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la  Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de MADRID, amb renúncia al fur que pogués correspondre a l'Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.


Per a qualsevol consulta pot posar-se en contacte amb nosaltres:

Contacte:

Atenció telefònica:
911 266 296

servicio@mi-optico.com